Терминологичен Речник
моꙁгъ  
моꙁгъ м 1. биол. Мозък ( ἐγκέφαλος, ὁ ) . Основен орган на централната нервна система при човека и гръбначните животни: премнеть же на краꙗ нъ прпьрьвьнмъ ѹдолъмь моꙁгѹ ЙЕ Бог 189b 8 Сем. гн. ловѣкъ, стьство, тѣло 2. психол. Мозъкът ( _ ) е господар и цар на сетивата. На него се изповядват и съобщават получените от тях усещания: лко бо око ꙁрьцанмь л ѹхо слꙑшанмь л ноꙁдр обѫханꙗ слоѭ л ѹста словесемь  ще же въкѹсомь л осѧꙁан дрьжанмь, акꙑ свомѹ владꙑцѣ  цѣсарю ѹмѹ когожьдо каьство сповѣдаѭтъ  раболѣпьно съкаꙁаѭтъ ЙЕ Шест 230b 4 – 18 (Ø) Сем. гн. сѫщьство, стьство, ѹвьство, прѩть, вдъ, слѹхъ, обон҄ꙗне, въкѹсъ, осѧꙁань, раꙁѹмъ, мꙑсль