Терминологичен Речник
мрьень  
мрьень -ꙗ ср астрон. Затъмнение ( ἔκλειψις, εως, ἡ ) . Слънчево затъмнение се получава, когато Слънцето се затъмнява от тялото на Луната, понеже то става преграда, която засенчва и не позволява да се разпространи светлината към нас. Колкото време тялото на Луната засенчва Слънцето, толкова дълго трае и затъмнението: помрать же сꙗ сл͠нце лѹньнꙑмь тѣлъмь, ꙗко  прѣградѣ сътворьшу сꙗ, т осѣньшѹ т не оставльшѹ подат намъ свѣта. лцѣмь же сѧ ѹбо обрꙗщеть тѣлъмь луньнꙑмь ꙁакрꙑваѧ сл͠нце толко  мьреене бѹдеть ЙЕ Бог 145a 6 – 145b 5 Син. мрьцань Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, лѹна, ꙁемлꙗ, свѣтъ