Терминологичен Речник
мрьцань  
мрьцань -ꙗ ср астрон. Затъмнение ( ἔκλειψις, εως, ἡ ) . Лунно затъмнение се получава от застъпването на Луната от Земята, когато луната е петнадесетдневна и се окаже от противоположната страна в самия център [на земната сянка], и Слънцето е под Земята, а Луната – над Земята. Получава се, защото Земята прави сянка, а слънчевата светлина не може да освети Луната и затова тя се затъмнява: а мьрьцꙗнь лѹньн(о)е бꙑваеть ѿ ꙁастѹпа ꙁемьнаго егда бѹдеть е͠і луна т сꙗ брѧщеть пр коньанѣмь въстреенѣ, да сл͠нце подъ ꙁемлею, а лѹна ꙁемлею. осѣненье бо сътворть ꙁемлꙗ, да не постгнеть сл͠ннꙑ свѣтъ освѣтт лѹнꙑ, да тѣмь омрать сꙗ ЙЕ Бог 146a 5 – 146b 6 Син. мрьень Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, лѹна, ꙁемлꙗ, свѣтъ