Терминологичен Речник
мрьтвьць  
мрьтвьць м есхат. Мъртвец, мъртъв човек ( νεκρός ὁ ) . Възкресението на мъртвите е засвидетелствано в Писанията:  саꙗ же: „въскрьснуть мьртвьц  въстанѹть въгробьн“ ЙЕ Бог 348а 6 – 8 Син. мрьтвꙑ Сем. гн. въскрьсень, вѣра