Терминологичен Речник
мощьно  
мощьно -аго ср субст икон. Сила Божия ( δυνατόν, τό ) , изявена при въплъщението на Словото: да ельма же б͠ж(с)тва надеждею врагъ прѣльст л͠вка, плът одеждею прельстть сꙗ, т покажеть сꙗ кѹпьно бл͠годатьно  премѹдро правьдво же  мощьно б͠ж ЙЕ Бог 224а 8 – 224b 2 Син. мощь Сем. гн. въплъщень, слово