Терминологичен Речник
мос/моѵс  
мос/моѵс -ѩ м ист. Моисей ( Μωσῆς/Μωϋσῆς ) , в юдаизма и християнството първият пророк на Яхве, законодател, политически вожд на евреите и автор на Петокнижието: не бо акꙑ мосомь еднꙑ люд ꙁъ гѹпта  фараоновꙑ работꙑ море раставвъ прведе ЙЕ Бог 236b 5 – 8 мьже хотѣаше моѵс проповѣдат ЙЕ Шест 37d 13 – 15 сѫпротвѧтъ бо т сѧ велкааго моѵсеꙗ съкаꙁаню рекѫщю ЙЕ Шест 61d 23 – 26 како нꙑ стъ  ьто нꙑ стъ подоба глаголат  обавт раꙁоумꙑ повѣсть прѣмѫдрааго моѵсѣа ЙЕ Шест 110b 2 – 7 Сем. гн. псань, ветъхꙑ ꙁавѣтъ, пентатеѵхъ, пророкъ