Терминологичен Речник
мокро  
мокро -аго ср субст анат. Влага, течност ( ὑγρόν, τό ) . Наличието ѝ в организма е естествена потребност. Затова нейният недостиг поражда потребност от изпълване и предизвиква жажда: тъщть бо сꙗ мокро  сухо  духъ, егоже требѹеть наплъненꙗ. да естьствьн суть вред  аль  жꙗдане ЙЕ Бог 182b 3 – 6 Сем. гн. мокро  сѹхо, дѹхъ, наплънень, врѣдъ, жѧдань