Терминологичен Речник
меотьско ꙁеро  
меотьско ꙁеро синт. геогр. Меотидско езеро ( Μαιῶτις λίμνη ) . Това е древното име на Азовско море, наричано от старите автори още блато и канал. В него се влива река Танаис (днес Дон): отъ него же  тана отъцѣплѣѩ сѧ въ меотьско ꙁеро вътетъ ЙЕ Шест 66c 27 – 66d 3 Сем. гн. мѣсто, вода, рѣка, потокъ, мор҄е, брѣгъ