Терминологичен Речник
медвѣдны ꙁвѣꙁды  
медвѣдны ꙁвѣꙁды синт. астрон. Звездите от съзвездие Мечка ( Ø ) . Разположени са на арктическия кръг на небесния свод: же отъ обѣшенꙑхъ  намъ вдмꙑ прсно крѫгъ, гоже  ꙁовѫтъ аркъткъ отъ ѹтврьжденꙑхъ ꙁвѣꙁдъ на немь медвѣдьнꙑхъ ЙЕ Шест 123c 15 – 23 Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, ꙁод, жвотъ, овьнъ, юньць (ѳаръ), блꙁнььнкъ (ддѵмъ), каркнъ, львъ, юнота (паръѳенъ), ꙗрьмъ (ꙁѵгъ), скрап, стрѣльць (токъсоѳъ), водѫлѣѧ (дрѵхо), рꙑбꙑ (хѳѵѩ)