Терминологичен Речник
марꙗ  
марꙗ ж христ. Мария ( Μαριάμ арам. ) . Чрез нея става въплъщението на Словото: слово плъть беꙁъ ꙁврата бꙑсть отъ ст͠го д͠ха  марꙗ ст͠ꙑѧ ЙЕ Бог 226b 1 – 3 Син. дѣваꙗ, прснодѣва, богородца, госпожда Сем. гн. въплъщень, плъть, слово божь