Терминологичен Речник
лѫща  
лѫща ж мистер. Копието пронизало Христа ( λόγχη, ἡ ) , почитано като осветено чрез допира до светото тяло и светата кръв: ѧкоже с͠вщенъ пркосомь ст͠ꙑꙗ плът  кръв, въ лѣпоту покланꙗт сꙗ, гвоꙁдемъ, лѹщ, ѡдежд ЙЕ Бог 253b 9 – 254а 2 Син. копь Сем. гн. сѹсъ хрьстосъ, съпасень, вѣра