Терминологичен Речник
людь  
людь - м мн христ. Хора ( λαός, ὁ ) . Верният народ. По повод изкуплението: тъ бо мать сп͠ст люд своꙗ отъ грѣхъ хъ ЙЕ Бог 228а 7 – 8 Син. народъ Сем. гн. стротельство, съпасень, грѣхъ