Терминологичен Речник
львъ  
львъ м астрон. Съзвездие [зодия] Лъв ( λέων, οντος ὁ ) . Подобно на останалите зодии има свой месец, през който приема слънцето – в случая е юли (на 25): львъ юлꙗ к͠е <прїметь сл͠нце> ЙЕ Бог 138b 1 Когато слънцето премине през него и съзвездие Дева, то завършва периода на лятото и се наклонява към есента [в знаците] на Везни, Скорпион и Стрелец, създавайки есенното равноденствие, при което нощта нараства, а дните постепенно намаляват: прошьдъ же  дрѹгѹю жвотѹ дъвою мѣстѣ, ꙗже жвота ꙁовѫтъ львъ  паръѳенъ, съконьатъ до тою свомь теенмь  врѣмѧ жѧтвьно  прѣстѫптъ пакꙑ на сеннѫ въ ꙁугъ  скорп  токъсоѳъ прѣходѧ сеньне равьнодьнь творѧ нощь же растѧ пае, а дьн по малѹ хѹдѧ ЙЕ Шест 121c 7 – d 3 . Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, ꙁод, жвотъ, овьнъ, юньць (ѳаръ), блꙁнььнкъ (ддѵмъ), каркнъ, львъ, юнота (паръѳенъ), ꙗрьмъ (ꙁѵгъ), скрап, стрѣльць (токъсоѳъ), водѫлѣѧ (дрѵхо), рꙑбꙑ (хѳѵѩ), гокеръ