Терминологичен Речник
ложе  
ложе ср мариол. Утроба ( μήτρα, ἡ ) . Във връзка със зачатието на Словото Божие: въ престѣмь лож дв͠ꙑѧ премъсꙗ ЙЕ Бог 226b 8 – 227а 1 Син. ложесно, ѫтроба Сем. гн. прѩть, родьство, плъть, кръвь