Терминологичен Речник
крѫговьно растѫпл҄ень  
крѫговьно растѫпл҄ень синт. астрон. Кръгово разстояние ( Ø, предп. κυκλικὴ διάστασις ) . Неговата еднаквост по време на пролетното и есенното равноденствие прави обиколката на слънцето под земята и над земята еднаква и изравнява деня и нощта. При съзвездията на пролетното и есенното равноденствие става дума за Овен и Везни, дните и нощите имат по равен брой часове. За тези две времена може да се установи, че състоянието на въздуха е еднакво — есента и пролетта не се различават по нищо, освен по разпределението на студа и топлината. Но еднаквостта на кръговото разстояние прави обиколката на слънцето под земята и над земята и в двата случая еднаква и не позволява нито на едно от двете времена да е по-продължително: же бо ста жвота равьнодьньнааго съврата ..., мѣнѭ же крꙗ  ꙁга, ꙗже дьн  нощ дата равьнꙑ асꙑ. обою же годѹ сею обрѣтатъ сѧ равьно ѹстрон въꙁдѹшьно, мѣнѭ же сеньнѣаго года  весньнааго, т нмь же себе раꙁмѣнѣта раꙁвѣ стѹденꙑмь  топлотьнꙑмь прѣдѣленмь. а равьньство крѫговьнааго растѫпленꙗ слънььно ошьств подъ ꙁемлеѭ  надъ ꙁемлеѭ днако обо твортъ, не дадꙑ н годомъ дрѹгъ дрѹга боле мат ЙЕ Шест 122а 16 – b 16 Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, плантъ, раꙁмѣрень, растѫпл҄ень