Терминологичен Речник
крѫговьно раꙁмѣрень  
крѫговьно раꙁмѣрень синт. астрон. Скала на небесния кръг ( Ø ) . Когато слънцето преминe през съзвездие Овен, настъпва пролетта и то създава равноденствие. Като мъдър работник, слънцето разделя и изравнява времетраенето на деня и на нощта при кръженето и движението по скалата на небесния кръг: гда же ѹбо ꙁовомааго овьна слъньце продетъ, то тъгда въводтъ весньнааго года съвратъ равьнодьн творѧ, т ꙗкꙑ хꙑтрꙑ дѣлатель дѣлѧ равьнтъ дьн  нощ крѫговьнааго раꙁмѣренꙗ обношенꙗ  шьствꙗ ЙЕ Шест 121a 24 – b 9 Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, плантъ, раꙁмѣрень