Терминологичен Речник
кръмл҄ꙗ  
кръмл҄ꙗ ж мистер. Духовна храна ( τροφή, ἡ ) , необходима за отхранване на възродения човек, т.е. духовното приобщаване към Христос в тайнството причастие: подоба еже бꙗше не едному наатъку нашего естьства въ прꙗт бꙑт большааго, нъ  всемѹ хотꙗщѹѹму л͠вїнѹ въторꙑмь рожьствъмь родт сꙗ  птат сꙗ кръмлю двьнѹ  рожьству подобьнѹ ЙЕ Бог 262а 2 – 8 Син. ꙗдь, трапеꙁа Сем. гн. сѹсъ хрьстосъ, въплъщень, хлѣбъ, просфора, тана, ловѣкъ