Терминологичен Речник
коньано въстреень  
коньано въстреень синт. астрон. Самият център ( τὸ ἄκρον κέντρον ) . Лунното затъмнение настъпва от застъпването на Земята, когато луната е петнадесетдневна и се окаже от противоположната страна в самия център [на земната сянка] и Слънцето е под Земята, а Луната – над Земята. Защото Земята прави сянка, а слънчевата светлина не може да освети Луната и затова тя се затъмнява: а мьрьцꙗнь лѹньн(о)е бꙑваеть ѿ ꙁастѹпа ꙁемьнаго егда бѹдеть е͠і луна т сꙗ обрѧщеть пр коньанѣмь въстреенѣ, да сл͠нце подъ ꙁемлею, а лѹна ꙁемлею. осѣненье бо сътворть ꙁемлꙗ, да не постгнеть сл͠ннꙑ свѣтъ освѣтт лѹнꙑ, да тѣмь омрать сꙗ ЙЕ Бог 146a 5 – b 6 Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, лѹна, ꙁемл҄ꙗ, свѣтъ