Терминологичен Речник
колѣно  
колѣно ср анат. Коляно ( γόνυ, γόνατοϛ τό ) . Горна става на крака, между бедрото и пищяла: дѣльма прекланѧю колѣнѣ сво къ о͠цю ѿ негоже всꙗ о͠ьства на н͠бс  на ꙁемл ЙЕ Бог 66а 4 Сем. гн. рамо, рѫка, нога, ѹдъ, лѣнъ