Терминологичен Речник
кожа  
кожа ж 1. есхат. Кожа на човек ( δέρμα, ατος, τό ) , при възкресението:  вдѣхъ,  се прбꙑ(с) мъ плът  жлꙑ въꙁнцаахѹ  въсхождꙗхѹ на нꙗ  пропꙗтъ сꙗ по нмъ кожѧ съврьхѹ ЙЕ Бог 348b 6 – 10 Сем. гн. въскрьсень, плъть, тѣло 2. биол. Кожа ( δέρμα, ατοϛ τό ) . Анатомичен орган, представляващ външна обвивка на човека или животните: ного рода стъ, мъже кожа стъ акꙑ рѣпньна кость ЙЕ Шест 175c 23 Сем. гн. дебельство, ногъть, кость, плътъ, лѣнъ, ѹдъ