Терминологичен Речник
каѵкасскꙑѩ горы  
каѵкасскꙑѩ горы синт. геогр. Кавказки планини ( Καυκάσια ὄρη ) . От тях извира реката Фас (Фасис), днес Рион: къ смъ же  фась, отъ каукасскꙑхъ горъ стѧ ЙЕ Шест 66d 3 – 6 Сем. гн. мѣсто, страна, гора