Терминологичен Речник
карк҄нъ  
карк҄нъ м астрон. Съзвездие [зодия] Рак ( καρκίνος, ὁ ) . Подобно на останалите зодии има свой месец, през който приема слънцето – в случая е юни (на 24): каркнъ юнꙗ к͠д <прїметь сл͠нце> ЙЕ Бог 138a 8 – b 1 С него се свързва обратът към лятото. Лятото настава, когато слънцето премине през съзвездие Рак и се наклони към т. нар. север, при което дните започват да нарастват, а нощите – да намаляват:  тае отъ тѫдѹ мнѫвъ въ каръкнъ  на ꙁовомꙑ аркътъ прѣстѫпвъ жѧтвьнꙑ съвратъ твортъ, дьн растѧ  велкꙑ творѧ, хѹдѧ же  малꙑ творѧ нощ ЙЕ Шест 121b 15 – 25 Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, ꙁод, жвотъ, овьнъ, юньць (ѳаръ), блꙁнььнкъ (ддѵмъ), львъ, юнота (паръѳенъ), ꙗрьмъ (ꙁѵгъ), скрап, стрѣльць (токъсоѳъ), водѫлѣѧ (дрѵхо), рꙑбꙑ (хѳѵѩ)