Терминологичен Речник
како быт  
како быт синт. онтол., лог. Налично битие, „как“-битие ( τὸ πῶς εἶναι ) . Описва се чрез словесна формула (λόγος). Тази формула е противоположна при неща, чието битие (т.е. чиято същност) е противоположно: емѹже сть быте сѹпротвьно того  како быт слово супротвьно рекъше своства ЙЕ Бог 26a 5 – 8 . Сем. гн. бꙑть, слово, своство, сѫпротвь, сѫпротвьно