Терминологичен Речник
сходъ  
сходъ м 1. библ. Книга Изход ( Ἔξοδος, ἡ ) , втората книга от Петокнижието: пꙗт ꙁаконьнꙑмъ, бꙑтье, сходъ, с(л)ѹжтельскꙑ, смена, вторꙑ ꙁаконъ. се пентатеѵхъ,  ꙁаконъположене ЙЕ Бог 311b 1 – 5 Сем. гн. кън҄гꙑ, псань, ветъхꙑ ꙁавѣтъ 2. мариол. [Обичайно] изхождение на раждащите се ( ἔξοδος, ἡ ) : слѹхъмь же прꙗть, а рожьство обꙑьнꙑмь ражꙗющмъ сѧ сходъмь ЙЕ Бог 288b 2 – 4 Син. сходьство Сем. гн. дѣваꙗ, марꙗ, рождьство, сѹсъ хрьстосъ