Терминологичен Речник
стръ  
стръ м геогр. Истър ( Ἴστρος, ὁ ) , древно название на река Дунав: отъ нею же овъ теетъ вьнѣ раклхъ ꙁнамен въ море,  стръ, рекъше дѹнавъ ЙЕ Шест 66d 17 – 22 Син. дѹнавъ Сем. гн. мѣсто, вода, островъ, мор҄е, рѣка, долъ, потокъ, брѣгъ