Терминологичен Речник
сто  
сто -стесе ср анат. Бъбрек ( νέϕρος, τό ) . Основни чифтни отделителни органи у човека и гръбначните животни с бобовидна форма и гладка повърхност, разположени от двете страни на гръбначния стълб, в които се образува урината от навлизащата в тях кръв: нъ же въспꙑтатъ срьдьца  стесѣ ЙЕ Шест 235b 10 Сем. гн. тѣло, хѹмъ, кръвь, жвотьно, жвотъ