Терминологичен Речник
скѹсъ  
скѹсъ м мариол. [Личен] опит ( πεῖρα, ἡ ) на Дева Мария в познаване на чудото: како ѹбо б͠а рожьшꙗ  отъ въслѣдьствованꙑуъ скѹсъ удо поꙁнавъш мѹжьскъ съньмъ прꙗ? ЙЕ Бог 289b 12 – 290а 3 Син. скѹшень Сем. гн. дѣваꙗ, марꙗ, богородца, госпожда