Терминологичен Речник
скаꙁъ  
скаꙁъ м ет. Изопачаване на божествения образ ( ἀπαραχάρακτον ) , в израза беꙁъ скаꙁа (непомрачено): б͠ꙑ же рекѹ  цесарꙗ  господ не стьствомь, нъ ꙗкоже вредꙑ  сквьрнънꙑм помꙑслꙑ ѡбладъш  господовавъш  обраꙁа б͠ж(с)твьнааго подобоване, по немѹже  рожден, беꙁъ скаꙁа сънабъдѣвъше ЙЕ Бог 273b 4 – 7 Син. ꙁмѣн҄ень, ꙁмѣна Сем. гн. обраꙁъ