Терминологичен Речник
нъдъ  
нъдъ м геогр. Река Инд ( Ἴνδος, ὁ ) . Много голяма река, течаща от североизток: теетъ же рѣка отъ въстока ꙁмьнааго въꙁврата, менемь нъдъ, велка ꙁѣло ЙЕ Шест 66c 15 – 20 Сем. гн. ꙁемл҄ꙗ, рѣка, въстокъ, въꙁвратъ