Терминологичен Речник
ностѣньнкъ  
ностѣньнкъ м геогр. Другосенчест ( Ø ) . Така е правилно да се нарича Северният пояс, в който живеем ние, тъй като сенките на нашите тела падат на северната страна: мѣнѭ же сѣверьнѫѭ пласѫ, на не же  мꙑ жвемъ, ѩже ꙁовѫтъ добрѣ  въ лѣпотѫ ностѣньнкꙑ, мьже тѣлесъ нашхъ стѣневе на сѣверьнѫѭ странѫ прѣклонен сѫтъ ЙЕ Шест 123a 27 – b 11 Сем. гн. небо, поꙗсъ, пласа, сѣверьнаꙗ пласа, южьнаꙗ пласа, срѣдьн҄ꙗꙗ пласа, пожьженꙑ поꙗсъ, равьнодьньнꙑ крѫгъ, крѫгъ, слъньце, ꙁемл҄ꙗ, обѣстраньнꙑ стѣневьнкъ