Терминологичен Речник
ꙁокъ  
ꙁокъ ср зоол. Щурец ( τέττιζ, ὁ, лат. Cicada ) . Ливадно насекомо, което се ражда в дъжда: не тъьѭ бо ꙁоц въ дъждѧ сѧ раждаѭтъ, н н бесмене родове ЙЕ Шест 240а 20 Сем. гн. плъть, жвотьно, жвотъ