Терминологичен Речник
ꙁносъ  
ꙁносъ м анат. Издишване ( φορά, ἡ ) . Извеждане („изнасяне“) на въздуха, необходим за съзиждането на тялото: въꙁдѹшьнꙑ бо есть въносъ ꙁносъ, вънмаемъ ꙁносмъ нъ съставъ плът ЙЕ Бог 42b 5 – 7 Сем. гн. плъть, жвотьно, жвотъ