Терминологичен Речник
ꙁод  
ꙁод -ꙗ ср астрол. Зодия ( ζῴδιον, τό ) . Говорят за 12 зодии, които представляват съзвездия на небесния свод, наподобяващи животни, и имат противоположно движение спрямо това на планетите: г͠лють же в͠і ꙁод еже сѹть жвот ꙁвѣꙁдам сълежм на нб͠с сѹпротвьно шьствье мѹще  къ слн͠цю  къ лѹнѣ  къ дрѹгымъ пѧт плантъ ЙЕ Бог 137b 3 – 8 аще бо же сѧ родтъ въ дно отъ тѣхъ глаголемо ꙁод, же сѧ реетъ жвотъ ЙЕ Шест 139а 18 ‒ 23 (Ø) Син. жвотъ Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, овьнъ, юньць (ѳаръ), блꙁнььнкъ (ддѵмъ), каркнъ, львъ, юнота (паръѳенъ), ꙗрьмъ (ꙁѵгъ), скрап, стрѣльць (токъсоѳъ), водѫлѣѧ (дрѵхо), рꙑбꙑ (хѳѵѩ)