Терминологичен Речник
ꙁмь  
ꙁмь -ꙗ м мистер. Змей ( δράκων, οντος, ὁ ) като метафора за дявола, обезвреден чрез кръщението: к͠р(с)т же сꙗ, не ѧкоже самъ требѹꙗ ѡщенꙗ, нъ мо ощене свое творꙗ, да съкрѹшть главꙑ ꙁмьемъ въ водѣ ЙЕ Бог 246а 2 – 6 Син. ꙁмьꙗ, сотона Сем. гн. крьщень, свѧтꙑ дѹхъ, грѣхъ, ꙁъло