Терминологичен Речник
ꙁеѵсъ/д  
ꙁеѵсъ/д -дꙗ м астрон. Юпитер ( ζεύς, gen. διός ) , име на една от седемте планети. Подобно на останалите планети, той е прикрепен към определен пояс – в случая към втория: быт же на всѣ(х) поѧсѣ(х) нб(с)ныхъ еднъ ѿ се(д)м плантъ. на перво(м) еже вышшї кронъ а на вторѣмъ дїѣ а на третїемъ аре а на етвьрто(м) слнце а на пѧнто(м) афродтъ а на шесто(м) і̀ермїю а на седмо(м) нжнѣмъ лѹна ЙЕ Бог 132b* 19 – 27 Сем. гн. астрономꙗ, небо, поꙗсъ (пласа), крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, кронъ, аре, слъньце, афродть, ермꙗ/ермсъ, лѹна