Терминологичен Речник
ꙁель сѣнѹ  
ꙁель сѣнѹ синт. есхат. Злак тревист ( λάχανα χόρτου ) . За разлика от растителната храна, която според закона може да се яде без ограничение, то животинската не бива да се яде заедно с кръвта, където е душата, която Бог ще изиска в деня на възкресението: рее бо б͠ъ къ нов по потопѣ „ꙗко  ꙁеле сѣнѹ дахъ въ все; раꙁвѣ мꙗса въ кръв дш͠евьнꙑꙗ не ѣдте...“ ЙЕ Бог 346b 1 – 4 Сем. гн. въскрьсень, дѹша, кръвь, кръмл҄ꙗ