Терминологичен Речник
ꙁвѣꙁдьно смѧ  
ꙁвѣꙁдьно смѧ синт. астрол. Звездобройство ( ἀστρολογία, ἡ ) . Гадаене за бъдещи събития въз основа на астрономически изчисления за движението на звездите, слънцето и луната, извършвано от елините: елн же ꙁвѣꙁдам см слъньцьмь  луною въстокѹ  ꙁападѹ  сьраꙁꙋ рѣша все строть же сꙗ еже въ насъ о томь бо ꙁвѣꙁдьное смꙗ бываеть ЙЕ Бог 139a 8 – b 5 Син. астрологꙗ Сем. гн. астрономꙗ, небо, поꙗсъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, кентръ, строка, ороскопъ, асоблюдьць