Терминологичен Речник
ꙁаходьн҄ꙗꙗ  
ꙁаходьн҄ꙗꙗ -ѧѩ ж субст астрон. Вечерница ( ἕσπερος, ὁ ) , едно от наименованията на планетата Венера: ...овъгда ꙁаходьнꙗꙗ бꙑваеть ЙЕ Бог 123b 7 Сем. гн. астрономꙗ, небо, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, слъньце, лѹна, ꙁеѵсъ, ермꙗ/ермсъ, афродть, кронъ