Терминологичен Речник
ꙁапрѣщен  
ꙁапрѣщен -ꙗ ср еклес. Наказание, запрещение ( ἐπιτιμία, ἡ ) , при неизпълнение на Божия заповед: б͠ѹ повелѣвъшю ст се (сѹботѹ) не ѧко прлуьнѣ нъ съ тѧжькꙑ ꙁапрѣщен о преступлен ЙЕ Бог 321а 6 – 9 Син. каꙁнь Сем. гн. сѫбота