Терминологичен Речник
ꙁаконъ  
ꙁаконъ м 1. мариол. Закон на бременността ( νόμος ὁ ) , относно раждането на Дева Мария: тако  с овааго адама пород, ꙁаконъмь ражꙗющїмъ сꙗ родꙗща  ресъ естьство рожьству ЙЕ Бог 286а 8 – 286b 2 Син. стьство Сем. гн. дѣваꙗ, марꙗ, богородца 2. ет. Закон ( νόμος ὁ ) . Като средство за възпитание на човешкия род до появата на Месията: ꙁаконъмь, пр͠ркꙑ, мже тъщмое бꙗше грѣхѹ отърѣꙁане ЙЕ Бог 223a 1 – 3 Син. ꙁаконоположене, обꙑа Сем. гн. повелѣнь, пентатеѵхъ, мос