Терминологичен Речник
ꙁабꙑть  
ꙁабꙑть - ж богоп., психол. Забрава, забравяне ( λήθη, ἡ ) . В символическото богословие, наред със съня и дрямката, изобразява отлагането на отмъщението към враговете и забавянето на обичайната помощ за своите: ꙁабытъ же  сънъ   дрѣмань отъложенье мьст вражьскыꙗ  обыенѣ къ свомъ помощ мѹждене ЙЕ Бог 97b 7 – 98а2. Сем. гн. богъ, богословь, обраꙁъ, ꙗвл҄ень, вдѣнь, сънъ, дрѣмань