Терминологичен Речник
жѧтвьнꙑ крѫгъ  
жѧтвьнꙑ крѫгъ синт. астрон. Летен кръг ( _ ) . Повратен кръг на лятото. Между екватора и арктическия кръг от двете страни се намират повратните кръгове — този на лятото, който е откъм нашата страна на екватора, и този на зимата — от другата страна, между които се движи слънцето: междю же равьнодьньнꙑмь  аръкъткомь въ обою обрѣтаѭтъ сѧ съвратьн – нъ жѧтвьнꙑ <крѫгъ> акꙑ къ намъ о сѭ странѫ равьнодьньнааго въненъ, ꙁмьн же о дрѹгѫѭ странѫ на южьнѫѭ – слънььно ммошьств съвращаѭще. [сѧ] ЙЕ Шест 123d 22 – 124a 8 Сем. гн. астрономꙗ, небо, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, равьнодьньнꙑ крѫгъ, жвотьнꙑ крѫгъ, ꙁмьн҄ крѫгъ