Терминологичен Речник
жвотьнꙑ крѫгъ  
жвотьнꙑ крѫгъ синт. астрон. Зодиакален кръг ( _ ) . Смята се, че е разположен косо на повратните кръгове: крвостраньнѣ бо къ смъ прлежѧща мѣнѧтъ жвотьнааго крѫга ЙЕ Шест 123d 22 – 124a 8 – 12 Сем. гн. астрономꙗ, небо, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, равьнодьньнꙑ крѫгъ, жѧтвьнꙑ крѫгъ, ꙁмьн҄ крѫгъ