Терминологичен Речник
жвотъ  
жвотъ ср 1. есхат. Живот ( ζωή, ἡ ) , който след възкресението предстои за онези, които са вършили добро: „слꙑшꙗть“ бо, рее, „же въ жюплщхъ гла(с) с͠на б͠жꙗ,  ꙁдѹть сътворьше благаѧ на въскрѣшне жвота, а же прокꙋдꙑ дѣꙗвъше на въстане сѹжденю“ ЙЕ Бог 358а 4 – 7 Син. жть Сем. гн. въскрьсень, правосѫдьство, промꙑслъ, бесъмрьть 2. астрон. Съзвездие, зодия ( _ ) , понеже има формата на живо същество. Например така се наричат зодиите Лъв и Дева: ꙗже жвота ꙁовѫтъ львъ  паръѳенъ ЙЕ Шест 121c 15 – 17 Син. ꙁод Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, ꙁод, овьнъ, юньць (ѳаръ), блꙁнььнкъ (ддѵмъ), каркнъ, львъ, юнота (паръѳенъ), ꙗрьмъ (ꙁѵгъ), скрап, стрѣльць (токъсоѳъ), водѫлѣѧ (дрѵхо), рꙑбꙑ (хѳѵѩ)