Терминологичен Речник
жѧтвьнꙑ съвратъ  
жѧтвьнꙑ съвратъ синт. астрон. Летен поврат ( _ ) . Смяна на сезона, при която настава лято. Получава се, когато слънцето преминава през Рака и клони към т.нар. север, при което дните започват да нарастват, а нощите — да намаляват:  тае отъ тѫдѹ мнѫвъ въ каръкнъ  на ꙁовомꙑ аркътъ прѣстѫпвъ жѧтвьнꙑ съвратъ твортъ, дьн растѧ и велкꙑ творѧ, хѹдѧ же  малꙑ творѧ нощ ЙЕ Шест 121b 15 – 25 Сем. гн. астрономꙗ, небо, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, равьнодьньнꙑ крѫгъ, жѧтвьнꙑ крѫгъ, жвотьнꙑ крѫгъ, ꙁмьн҄ крѫгъ