Терминологичен Речник
жьꙁлъ  
жьꙁлъ м мистер. Опора за немощните ( βακτηρία ἡ ) като функция на кръста: съ (крьстъ) лежꙗщхъ въстане, стоꙗщхъ ѹтвьрда, немощьнꙑхъ жъꙁлъ, пасомꙑхъ палца ЙЕ Бог 253а 6 – 8 Син. палца, ѹтврьда Сем. гн. крьстъ, крьщень, съпасень