Терминологичен Речник
жѹплще  
жѹплще ср есхат. Гроб ( μνημεῖον, τό ) , относно възкресението на телата: „слꙑшꙗть“ бо, рее, „же въ жюплщхъ гла(с) с͠на б͠жꙗ,  ꙁдѹть сътворьше благаѧ на въскрѣшне жвота, а же прокꙋдꙑ дѣꙗвъше на въстане сѹжденю“ ЙЕ Бог 350b 1 – 6 Син. гробъ Сем. гн. въскрьсень, бесъмрьть, жть, мрьтвꙑ, сѫждень