Терминологичен Речник
жвотьно  
жвотьно -аго ср субст психол. Жизнена способност ( ζωτικόν, τό ) – вегетативна функция на душата, осигуряваща живота. Отнася се към неслушащата разума неразумна душа, наред с раждащата и растителната способност (вж. дѹша, беꙁмꙑсльно). Алтернативно се нарича също пулсираща способност (τὸ σφυγμικόν): не послѹшающ  не препрающѹ сꙗ словѹ, есть с жвотьное, же  тьпаемо сꙗ ꙁоветь  сѣменьно, рекъше родьное   садовьное, же птѣꙗе нарееть сꙗ ЙЕ Бог 183b 4 – 8 Син. тъпамо Сем. гн. дѹша, ѧсть, сла, мꙑсльно, беꙁмꙑсльно, бесловесьно, сѣменьно, родьно, садовьно, же ꙁждетъ плъть, птѣѩ