Терминологичен Речник
желовань  
желовань -ꙗ ср ет. Разкаяние за греховете ( ἐπιθυμία, ἡ ) . Не само че трябва да посветим на Бог целия си живот, работейки в страх Божи, но разкаянието за извършените грехове трябва да се усеща като празник, защото така повелява Бог, и ние трябва да го отправяме към Бог, а гнева си, за да не станем негови раби, трябва да насочваме срещу враговете си: не еднако ѡастьнѣ работающе г͠ѹ боѧꙁнью, нъ всеѧ жꙁн лѣто семѹ въꙁлагат длъжьн  прсно раба, гнѣва рекѹ,  желованѧ отъ грѣха преѹставꙗще акꙑ б͠ѹ праꙁдьноват прсно велꙗщѹ, желован же все прїсно къ б͠ѹ протѧжюще, а гнѣвъ на бж͠ѧ врагꙑ въорꙋжꙗюще ЙЕ Бог 327b Син. жел҄ꙗ, желѣтва, жлѣдьба Сем. гн. грѣхъ, плъть