Терминологичен Речник
дьнь  
дьнь -дьне м астрон. Ден ( ἡμέρα, ἡ ) , мяра за времето, което Бог устройва с просто естество и то се измерва с продължителността на деня (денонощието): годѹ дно стьство състролъ стъ богъ, мѣрѫ мѹ  ꙁнаменꙗ дьневьнаꙗ протѧженꙗ, рекъше дльгост, прложѧ ЙЕ Шест 33d 7 – 14 Сем. гн. богъ, годъ, стьство, мѣра, протѧжень, дльгость